Herkent u signalen van stress welke zich uiten in prikkelbaarheid of onrust?

Tijdens de coaching zal de focus worden gelegd op de herkenbare signalen van stress in combinatie met uw leefstijl.

Prikkelbaarheid

Lichamelijke en mentale onrust

Disbalans tussen werk en privé

Concentratieproblemen

Tijdens het coachen worden er inzichten gecreëerd in de specifieke stressklachten die u ervaart. Samen achterhalen we de oorzaken van uw stress en creëren we bewustwording over uw omgang met stress en emoties. Er zal door het in kaart brengen van uw gedachten, gevoelens en gedrag meer inzicht worden verkregen in huidige denkpatronen en de bijkomende uitingen in uw gedrag. Gedurende de coaching zal er gebruik worden gemaakt van onderdelen uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie en Mindfulness. We bekijken ook uw huidige leefstijl en hoe uw leefstijl mogelijk in verband staat met uw stressklachten. Zodra we meer beeldvorming hebben van uw klachten, werken we stapsgewijs toe naar effectieve manieren om met stress om te gaan. Er zal aandacht zijn voor het aanleren van helpende handvatten. Door deze handvatten wordt de kans op terugval in de toekomst kleiner. Het doel is om stressklachten tijdig te leren herkennen voordat ze verergeren en langdurig worden. Hiermee bouwt u aan een veerkrachtige toekomst waarin u stressklachten sneller kunt herkennen en tijdig de aangeleerde vaardigheden in kunt zetten.

De 7 fasen van coaching bij stressklachten.

Van bewustwording naar bewust blijven van

Haalbare doelen
Het stellen van haalbare doelen is essentieel bij het aanpakken van uw persoonlijke hulpvraag. We zullen samen duidelijke en meetbare doelen formuleren die realistisch zijn en uw vooruitgang stimuleren.

Een actieplan
Een goed doordacht actieplan is uw routekaart naar succes. We zullen de specifieke stappen identificeren en een tijdlijn opstellen om deze stappen te voltooien, waardoor u gefocust kunt blijven en uw voortgang kunt meten.
Kleine stappen
Grote veranderingen beginnen vaak met kleine stappen. Het nemen van realistische stappen is van vitaal belang bij het aanpakken van uw persoonlijke hulpvraag. Hierdoor boekt u gestaag vooruitgang en blijft u gemotiveerd.
Gemotiveerd blijven
Het behouden van motivatie is cruciaal. We zullen strategieën bespreken om uw motivatie hoog te houden, zoals visualisatie van succes en beloningen voor mijlpalen. Deze intrinsieke motivatie zal dienen als krachtbron om door te gaan.
Leer van tegenslagen
Tegenslagen zijn onvermijdelijk, maar ze bieden waardevolle leermomenten. Samen zullen we deze tegenslagen omzetten in kansen, uw aanpak aanpassen en sterker terugkomen.

Successen vieren
Het vieren van succes, hoe klein ook, is van onschatbare waarde voor uw motivatie. Het erkennen van uw prestaties zal uw zelfvertrouwen versterken en u aanmoedigen om door te gaan.

Groeien en ontwikkelen
Het aanpakken van uw persoonlijke hulpvraag is een doorlopend proces van groei. Samen zullen we blijven werken aan uw persoonlijke ontwikkeling om toekomstige uitdagingen met vertrouwen aan te gaan.

Voordelen van focus op stressklachten

Focus op tijdige ontspanning

U leert op tijd aandacht te hebben voor ontspanning in uw dagelijks leven.

Focus op herstel van disbalans

Het verkrijgen van inzichten in uw stressoren en emotioneel welzijn draagt positief bij aan het opbouwen van veerkracht.

Aandacht voor terugvalpreventie

Door het aanleren van helpende handvatten wordt de kans op terugval in de toekomst kleiner. Het doel is om stressklachten tijdig te leren herkennen voordat ze verergeren en langdurig worden.

Preventie van
een burn-out

Door een effectiever stressmanagent zal er indirect worden gewerkt aan het voorkomen van een burn-out.