Persoonlijke coaching voor medewerkers binnen een bedrijfssetting.

Ondersteuning bij

Coachingsmethodiek

De persoonlijke coaching die binnen Focus Bewust wordt aangeboden bevat elementen uit de psychologie. Zodra er meer inzicht is verkregen in de hulpvraag zullen er verschillende methoden uit de psychologie worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is Cognitieve Gedragstherapie waarbij eerst de denkpatronen nader in kaart worden gebracht. Bij het verkrijgen van inzicht in de gedachten, kan het bijkomende gedrag ook beter worden begrepen. Naast Cognitieve Gedragstherapie kunnen ook onderdelen uit Mindfulness of Acceptance and Commitment Therapie worden toegepast.

De coaching draait grotendeels om het verkrijgen van inzicht in huidige gedachten, gevoelens en gedrag. Daarnaast zullen er helpende handvatten worden geboden. Er zal bij iedere hulpvraag ook aandacht zijn voor uw huidige leefstijl.

Doelgroep

U?

Medewerkers

DGA / Directie

Psycholoog gespecialiseerd in leefstijl

Graag stel ik me aan u voor: mijn naam is Linda Dietvorst. Naast mijn betrokkenheid bij Focus Bewust ben ik werkzaam als psycholoog binnen een ziekenhuissetting in Bergen op Zoom. Na het afronden van de Master Klinische Psychologie heb ik de opleidingen Cognitieve Gedragstherapie en Leefstijlcoaching gevolgd. Verder heb ik cursussen gevolgd in Acceptance and Commitment Therapie, Mindfulness en Voedingspsychologie. Binnen Focus Bewust zal ik als coach te werk gaan, gericht op uw mentale hulpvraag, waarbij er ook aandacht zal zijn voor uw huidige leefstijl.

Graag bied ik u een handreiking in het proces van inzicht en bewustwording, waarbij de focus op u gericht zal zijn.

Onderwerpen die aan bod komen bij persoonlijke coaching

Onzekerheid, zelfvertrouwen en zelfbeeld

Moeilijk ‘nee’ zeggen

Sociale veiligheid

Piekeren

Leren los laten & accepteren

Privé -en werkbalans