Inzicht in leefstijl en
mentale klachten

Hoe kunt u de focus op uw leefstijl behouden?

Verminderde slaapkwaliteit

Toename van ongezonde keuzes in uw eetpatroon

Verminderde aandacht voor zelfzorg

Verminderde aandacht voor beweging of sport

Wanneer er sprake is van mentale klachten zien we vaak terug dat de focus op gezonde leefstijlfactoren als eerste wordt losgelaten. Dit komt meestal doordat bijvoorbeeld stress of angst de overhand neemt en al uw energie opeist. Uw energielevel wordt steeds lager, waardoor het gevoel van mentale overbelasting sterker kan worden. Het verlies van focus op uw leefstijl gebeurt vaak onbewust. Stapsgewijs ontstaan er ongezondere patronen. Binnen de leefstijlcoaching is er aandacht voor de volgende onderwerpen: beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Deze factoren zullen tijdens de eerste sessie(s) worden uitgevraagd, zodat er inzicht komt in de huidige leefstijl. Vervolgens zal er naast leefstijl ook inzicht worden verkregen in de huidige mentale klachten. Door meer bewustwording te creëren over de herkomst van de mentale klachten in combinatie met leefstijl kan er onderscheid worden gemaakt in helpende factoren en niet-helpende factoren. Stapsgewijs zal er met u in kaart worden gebracht welke verandering(en) voor u als haalbaar voelen, zodat u gaat werken aan duurzame (gedrags)verandering met de focus op de langere termijn.

De 7 fasen van coaching bij verandering in leefstijl.

Van bewustwording naar bewust blijven van

Haalbare doelen
Het stellen van haalbare doelen is essentieel bij het aanpakken van uw persoonlijke hulpvraag. We zullen samen duidelijke en meetbare doelen formuleren die realistisch zijn en uw vooruitgang stimuleren.

Een actieplan
Een goed doordacht actieplan is uw routekaart naar succes. We zullen de specifieke stappen identificeren en een tijdlijn opstellen om deze stappen te voltooien, waardoor u gefocust kunt blijven en uw voortgang kunt meten.
Kleine stappen
Grote veranderingen beginnen vaak met kleine stappen. Het nemen van realistische stappen is van vitaal belang bij het aanpakken van uw persoonlijke hulpvraag. Hierdoor boekt u gestaag vooruitgang en blijft u gemotiveerd.
Gemotiveerd blijven
Het behouden van motivatie is cruciaal. We zullen strategieën bespreken om uw motivatie hoog te houden, zoals visualisatie van succes en beloningen voor mijlpalen. Deze intrinsieke motivatie zal dienen als krachtbron om door te gaan.
Leer van tegenslagen
Tegenslagen zijn onvermijdelijk, maar ze bieden waardevolle leermomenten. Samen zullen we deze tegenslagen omzetten in kansen, uw aanpak aanpassen en sterker terugkomen.

Successen vieren
Het vieren van succes, hoe klein ook, is van onschatbare waarde voor uw motivatie. Het erkennen van uw prestaties zal uw zelfvertrouwen versterken en u aanmoedigen om door te gaan.

Groeien en ontwikkelen
Het aanpakken van uw persoonlijke hulpvraag is een doorlopend proces van groei. Samen zullen we blijven werken aan uw persoonlijke ontwikkeling om toekomstige uitdagingen met vertrouwen aan te gaan.

Voordelen van focus op leefstijl

Verbetering van
zelfzorg

Wanneer u meer inzicht heeft in goede zelfzorg, zal dit van positief effect zijn op uw leefstijl.

Bewustere keuzes in uw eetpatroon

Tijdens de coaching leert u meer bewust te worden van de keuzes in uw eetpatroon.

Verbetering
slaapkwaliteit

Bij toepassen van een slaaproutine en het inzetten van helpende handvatten zal uw slaappatroon verbeteren.

Meer aandacht voor beweging of sport

Beweging of sport draagt bij aan een betere balans tussen lichaam en geest. Tijdens de coaching krijgt u inzicht in welke vorm van beweging als haalbaar voelt.